Služby
Southpaw Productions
menu_left_bottom

KONTAKT

Southpaw Productions, s.r.o.

U Kanálky 1559/5
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Tel: +420 222 715 698
GSM: +420 777 723 599
E-mail: info@southpawpro.cz

icon_skype southpawpro
icon_twitter southpawpro
icon_facebook Southpaw Productions

Southpaw Services

Southpaw Productions nabízí následující služby v oblastech:

- Public Relations (PR)

- Public Affairs (PA)

- Výzkum, překlady a lokalizace textů

PUBLIC RELATIONS (PR)

 

Press Office Management: standardní řízení každodenní komunikace s médii a prostřednictvím sociálních sítí. Tento proces zahrnuje přípravu každodenního monitoringu mediálních výstupů, implementaci a aktualizaci komunikačních strategií, sledování mediálních trendů a jednání s novináři o možných tématech. K činnostem press office také patří příprava a rozesílání tiskových zpráv nebo místní lokalizace tiskových materiálů nadnárodních společností.

 

Profilové a názorové materiály: příprava takových materiálů je úzce spojena s činnostmi press office. Iniciativa v oblasti přípravy a prosazování názorových materiálů je zaměřena na témata, která jsou předmětem činnosti klienta a u kterých má klient speciální zájem na ovlivňování veřejné rozpravy v médiích a na sociálních sítích. Škála materiálů je velká, může jít o přípravu a šíření informací vyplývajících z průzkumů trhu nebo propagaci nových technologií, které se právě na trhu prosazují.

 

Krizová komunikace: krizová komunikace je velmi specifická služba poskytovaná klientům, kteří se dostanou do situace, kdy musejí odrážet útoky na vlastní společnost či značku. Agentura Southpaw Productions vždy přistupuje ke krizové komunikaci dle okolností konkrétního případu a pomáhá klientům určit strategii pro externí komunikaci dané situace. Na základě předem odsouhlasené strategie agentura následně řídí krizovou komunikaci s médii a poskytuje nepřetržitou podporu tiskové/mu mluvčí klienta. Ve zvláštních případech, pokud klient nemá pro toto vnitřní kapacitu, agentura také poskytuje klientovi služby tiskové/ho mluvčí.

 

Mediální trénink: mediální trénink pomáhá klientovi pochopit proces externí komunikace. Mediální tréninky jsou připraveny a odstupňovány tak, aby vyhovovaly klientovým konkrétním potřebám a obsahovaly jak teoretické, tak praktické informace. Všechny mediální tréninky agentury jsou vedeny s pomocí bývalých novinářů, kteří pracovali buď jako reportéři v denících, nebo pro televizi či rozhlas.

 

Strategie pro sociální média: sociální média jako Facebook, Twitter, YouTube, Flickr atd. jsou čím dále významnější součástí moderní komunikační strategie. Dávají klientovi větší prostor pro strukturování sdělení, které hodlá předat svým partnerům a zákazníkům, rovněž umožňují přímou komunikaci s konkrétní cílovou skupinou. Sociální média však vyžadují velkou časovou investici, tudíž nejsou komunikačním nástrojem vhodným pro každou společnost. Avšak v případě, že má Vaše společnost silný okruh potenciálních zákazníků, agentura Southpaw Productions doporučuje, abyste komunikovali prostřednictvím na míru ušitého mixu sociálních médií a vytvořili si tak a následně udrželi online vztahy, které podpoří povědomí o značce a prodejích Vaší společnosti.

 

Tiskové konference a zvláštní mediální akce: Důležitá korporátní oznámení vyžadují vhodnou formu veřejné prezentace. Proto konzultanti agentury Southpaw Productions úzce spolupracují s klienty na plánování kompletní logistiky, obsahu a formách nejrůznějších mediálních akcích. Tým agentury má více než patnáctileté zkušenosti s organizací mediálních akcí pro orgány EU, ministerstva, významné korporace a neziskové organizace. Naše přidaná hodnota vychází z našich znalostí kdy, kde a jak uspořádat (nebo proč neuspořádat) mediální prezentaci.


line

 

PUBLIC AFFAIRS (PA)

 

Politický a legislativní monitoring: Nejdůležitějším faktorem pro ovlivnění legislativního procesu je správné načasování. Z tohoto důvodu agentura nabízí svým klientům kompletní monitorovací systém včasného varování v průběhu celého legislativního procesu. Legislativní monitoringy agentury jsou založeny na důkladných znalostech a studiu klientova podnikání a následném monitoringu související legislativy. Pro případné zájemce může agentura Southpaw Productions připravit včasné a přehledné monitorovací zprávy, které se přímo zabývají konkrétními body ovlivňující podnikání klienta.

 

Networking: V některých případech je v podnikání důležité vybudovat si síť kontaktů s politiky a vlivnými osobami v orgánech veřejné správy. Členové týmu naší agentury jsou na základě konzultací s klientem schopni vyhodnotit význam a užitek schůzek s významnými vlivovými osobami a celkově klienta na takové schůzky připravit. Ať je vaše firma nováčkem na trhu a přeje si budovat vztahovou síť od samého počátku, nebo jen hledáte radu ve věci konkrétní právní normy, Southpaw Productions vám v tomto může účinně pomoci.

 

Lobbying: Přestože má v místním kontextu špatnou pověst, lobbying, jehož cílem je ovlivňování obsahu regulatorních předpisů, je proces využívaný všemi typy organizací od občanských iniciativ po velké korporace. Southpaw Productions svým klientům pomáhá pochopit technické stránky tohoto procesu a usiluje o změny v regulatorních normách na základě požadavků klientů nastíněných v podkladových a argumentačních materiálech. Management agentury Southpaw Productions si vyhrazuje právo odmítnout zadání, které se neslučuje se zásadami její CSR strategie.

 

Monitoring akcí: Jako doprovodnou službu k našim PR a PA aktivitám také klientům pomáháme monitorovat příležitosti pro navázání kontaktů přínosných pro jejich podnikání. Jde o týdenní upozornění a měsíční přehledy, ze kterých se klienti dovídají, jak a kde by se měli nejlépe zapojit do networkingu, aby podpořili své podnikatelské aktivity a zvýšili renomé své značky.


 

line

 

Výzkum, překlady a lokalizace textů

Analýzy trhu: Tým agentury Southpaw Productions je schopen vypracovat speciální analytické zprávy, které jsou určeny jednak společnostem, jež uvažují o zahájení činnosti na místním trhu, ale i firmám, které usilují o maximální míru informací o vývoji v pro ně klíčovém segmentu podnikání. Agentura disponuje dlouhodobými zkušenostmi a velkými znalostmi vývoje trhu v oblasti bankovnictví a financí, ICT, pojišťovnictví a maloobchodu.

 

Překlady a lokalizace cizích textů: Tým agentury se skládá z anglických, českých a slovenských rodilých mluvčí. Poskytli jsme překladatelské služby a sužby v oblasti lokalizace textů řadě klientů např. z oblasti ICT, pojišťovnictví, financí či maloobchodu/FMCG. Kromě toho jsme pomáhali univerzitám, redakcím časopisů a neziskovým organizacím s překlady a editorskými službami. Agentura Southpaw Productions je hrdá na poskytování rychlých a kvalitních překladů a korektur textů.